Ga naar de inhoud

Sorry, we zijn nog Bèta!

We zijn druk doende om deze site af te stemmen op wat de markt wil. Dat betekent dat sommige experimenten nog niet af zijn. Ook de look and feel van onze website is nog niet goed. Maar één van de lean start up lessen is: als je je niet schaamt voor het prototype, dan ben je te lang bezig geweest met het vervolmaken!

Bedankt voor je begrip!